Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 19/11/2019 22:16
Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.
 Dự Hội nghị có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG tỉnh; Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các tổ chức quốc tế tài trợ, hỗ trợ, đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
 
edwe
Các đại biểu dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và quyết định các giải pháp tổ chức thực hiện. Qua chương trình đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể tại các xã. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp về xây dựng NTM đã có sự thay đổi rõ rệt, người dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM, chú trọng phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa với những sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn tỉnh huy động được 15.050,2 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 15 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 75% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao (20 xã đạt chuẩn NTM). Dự kiến từ nay đến hết năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM (trong đó năm 2019 dự kiến đạt 5 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh sẽ hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết năm 2018, bình quân đạt 9,61 tiêu chí/xã, đạt 99,59% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao, dự kiến hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao (9,65 tiêu chí/xã); đã tăng bình quân 7,61 tiêu chí/xã so với rà soát năm 2011 (bình quân 2,0 tiêu chí/xã), không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Có 177/177 xã đạt tiêu chí Quy hoạch, đạt 100%; 44 xã đạt tiêu chí Giao thông, đạt 24,86%; 121 xã đạt tiêu chí Thủy lợi, đạt 68,36%; 109 xã đạt tiêu chí Điện, đạt 61,58%; 33 xã đạt tiêu chí Trường học, đạt 18,64%; 16 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, đạt 9,04%; 133 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 75,14%; 63 xã đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông, đạt 35,59%; 47 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư, đạt 26,55%; 20 xã đạt tiêu chí Thu nhập, đạt 11,30%; 20 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo, đạt 11,30%; 164 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm, đạt 92,66 %; 71 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất, đạt 40,11%; 110 xã đạt tiêu chí Giáo dục đào tạo, đạt 62,15 %; 103 xã đạt tiêu chí Y tế, đạt 58,19 %; 113 xã đạt tiêu chí Văn hóa, đạt 63,84 %; 24 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, đạt 13,56%; 165 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và pháp luật, đạt 93,22%; 168 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và an ninh, đạt 94,92 %.

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu đồng tình nhất trí cao với báo cáo trình bày tại Hội nghị và tập trung đánh giá kết quả thành tựu đạt được và những tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu 7 xã đạt NTM; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 20 xã đã đạt chuẩn NTM; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM/xã là 12 tiêu chí. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015. Triển khai có hiệu quả Đề án "Chương mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM; thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 50 xã trở lên đạt chuẩn NTM (trong đó, 10% số xã đạt NTM nâng cao; 180/448 xóm các xã khó khăn, khu vực biên giới đạt chuẩn NTM (40%); bình quân tiêu chí NTM đạt 15,5 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí). Giai đoạn 2025 - 2030, có 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM; 50% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu).

BCĐ các chương trình MTQG tỉnh đề nghị Chính phủ, BCĐ Trung ương, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, sửa đổi tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các tỉnh miền núi biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và ưu tiên nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, giúp tỉnh Cao Bằng phê duyệt và thực hiện đề án đặc thù “Hỗ trợ xây dựng NTM thôn, bản của các xã khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi tỉnh Cao Bằng” theo Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 14/4/2019 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Trung ương vận động, giới thiệu các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp lớn đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
ewe
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thống nhất nhận thức và xác định xây dựng NTM thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng; quá trình thực hiện phải gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong từng năm, từng giai đoạn. Các cấp, ngành cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể, bài bản, sát với thực tiễn; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân thực sự phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM từ việc bàn bạc, hiến kế, đóng góp công sức, chủ động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cho đến thụ hưởng và phát huy thành quả xây dựng NTM. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng NTM” nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân trong xây dựng NTM. Tập trung triển khai Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Tích cực huy động xã hội hóa, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, giữ gìn và bảo vệ môi trường, phát triển các mô hình thôn, bản xanh, sạch, đẹp; kết hợp giữa xây dựng NTM với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Cao Bằng. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở các cấp...
 
dgdg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê và Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 19 cá nhân và 8 hộ gia đình đã có thành tích trong phong trào “Cao Bằng cung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011 - 2020.

Nguồn tin: caobang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VĂN BẢN MỚI

2890/QĐ-BNN-VPĐP

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2020

Thời gian đăng: 13/07/2021

lượt xem: 8 | lượt tải:9

1276/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận các thôn/xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 53 | lượt tải:34

.

Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng về ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới

Thời gian đăng: 27/05/2021

lượt xem: 31 | lượt tải:12

1836/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục hoạt động của Hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021

Thời gian đăng: 04/04/2021

lượt xem: 79 | lượt tải:105

1100/BNN-VPĐP

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Thời gian đăng: 11/03/2021

lượt xem: 148 | lượt tải:88
CHUYÊN MỤC KHÁC
cuocthibaochi2017 copy
dean ocop copy2camcamdanhoi cqcntraloiq
LIÊN KẾT WEBSITE

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,022
  • Tháng hiện tại5,327
  • Tổng lượt truy cập631,034
cbitc 1
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  NÔNG THÔN MỚI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 104, Hoàng Văn Thụ,  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongdieuphoicb@gmail.com - Điện thoại: 02063 752 118   - Fax: 02063 853 401
Trưởng ban Biên tập: Ông Nông Văn Nhậm - Phó Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban Biên tập: Ông Lý Văn Ký - Chuyên viên 
Ghi rõ nguồn  (htttp://nongthonmoi.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây